Akademisk Analyse af Cigaretter

Analyse af genstand: Cigaret

Vores genstand, cigaretten, ses ofte tilstedeværende nær og på pladsen. Dette ses eksempelvis ved folk som venter på bussen og derfor bruger denne ventetid på at ryge. En udsat socialgruppe holder ofte til på pladsen, og mange af dem ses også med en cigaret i hånden. Et tegn på dette findes på jorden, hvor mange cigaretskodder ligger smidt.

Røg på pladsen kan resultere i forskellige afledte handlemønstre, flere hvor man kun kan lave antagelser omkring. Eksempelvis kunne man forestille sig, at en rygers trang til en cigaret øges, når personen ser andre rygende. En ikke rygende person vil måske vælge at placere sig således, at hun undgår røgen.

For dem som venter på bussen, kan deres rygning karakteriseres som en subordinat involvement (Goffman, Behavior in Public Places. 1963, s. 44). Altså en handling der kan udføres, mens opmærksomhed ikke er krævet af den dominant involvement (ibid.). Dominant involvement stiller krav til individet om at være klar til at anderkende en angiven situation. Når du derfor står og venter på bussen, så er din dominant involvement at skulle tage bussen et sted hen, men i ventetiden, kan du således ryge fordi din opmærksomhed ikke er krævet af denne.

 

Advertisements