Fokuspunkter og Designforslag

Fokuspunkter

  1. Der er ingen åbenlys sammenhæng mellem den lidt rodede cykelparkering bag toilettet hvis placering virker mere eller mindre tilfældigt.
  2. Ved busstoppestederne overholder folk en norm for fysisk afstand til hinanden afgjort af hvor meget plads der er at gøre godt med. Der kan henvises til Goffmans begreb space. 
  3. Området bærer præg af de mange mennesketyper der opholder sig der.

 

Designforslag

Igennem observationer har vi opnået en forståelse for toilettets kontekst. Dele af den omliggende plads bruges som cykelparkering, hvilket delvist også er hensigten, og der er også mange forbikørende cyklister. Desuden er der placeret bycykler lige ved siden af. Nogle meter fra toilettets vestside finder man en cykelpumpe opstillet af Aarhus Kommune. Vores designforslag bygger på en sammenkobling af toilet og dets kontekst. Vi foreslår, at man på LED skærmen skal kunne aflæse, hvor meget luft man har fået i sine dæk, mens man pumper med pumpen opstillet af Aarhus Kommune. Dette skal vises vha. en slags loadbar som viser antal bar, man har fået i dækkene. Ud for denne skal der endvidere markeres, hvor mange bar der skal i forskellige dæk. F.eks. skal der 8 bar i en racer, mens der kun skal 2-4 bar i en MTB. Netop til denne konstellation er der ikke behov for flere pixels, end dem vi har at gøre med.

 

Advertisements