Nu-Scenarie

Fokuspunkter

  • Pladsen er karakteriseret af meget trafik og transit.
  • Der er mangel på synlige/tydelige askebægere, hvilket medføre at der ligger mange skodder på pladsen.
  • Skærmens synlighed fra forskellige steder på pladsen samt indhold, medfører at den let overses.

 

Advertisements