Workshop

Program for workshop d. 3.11.2016
Agenda (ca. 90 min.):

 • Velkomst og introduktion (10 min.)
   1. Praktiske informationer
   2. Deltagerpræsentation
   3. Præsentation af agenda – ca. tidsrum, pauser mm.
   4. Hvor og hvornår er der kaffe osv.
   5. Er det ok, at vi tager billeder?
    (til efterbehandling samt evaluering af selve workshoppen, dokumentation, overblik)
 • Briefing af kontekst (forankre deltagerne i vores viden) (5 min. evt kortere)
 • Løs idégenerering (få dogmer og benspænd) (15 min.)
  Inspiration Cards – individuelt/fælles
 • Pause (5 min.)
 • Konkretisering – udvælgelse/fravalg (15 min.)
  Udvælgelse af idéer – fælles
  “Hvordan vil brugerne udtrykke de forskellige idéer” – individuelt
 • Pause (5 min.)
 • Testning af ideer på mock-up (30 minutter)
  – deltagerne vælger umiddelbart selv den idé de foretrækker
  (hvis de er usikre/uenige om en idé, så vælger vi den mest optimale)
 • Evaluering og kaffe (5 minutter)

Vores intention med workshoppen, var primært at få brugerne til både i fællesskab og individuelt, at genererer ideer til en skærm i det offentlige rum med henblik på nye designåbninger i forhold til skærmen på Klostertov.

Workshoppen startede derfor ud med at introducere deltagerne til vores viden og forståelse af Klostertorv samt få eksempler på storskærme i det offentlige rum for dernæst ved brug af Inspiration Cards at genererer så mange ideer som muligt indenfor den givne tid. Deltagerne startede ud med at generere ideerne individuelt, for afsluttende at gøre det i fællesskab.

De ideer, der var udarbejdet individuelt blev dernæst præsenteret og diskuteret i fællesskab. Ved hver ide, argumenterede, hver deltager ud fra sin egen forståelse for skærmens kontekst, kom med egne erfaringer og spurgte yderligere ind til vores viden om stedet.

Dette gav anledning til gode overvejelser, i forhold til vores egne designforslag, bla. at være særligt opmærksomme på, at interessen for det nye daler med tiden og at spil og andre interaktioner kan være generende og forstyrrende for de ventende ved busstoppene.

Efter at have arbejdet med en løs idégenerering skulle deltagerne gennem to steps udvælge hvilken idé de personligt mente var den bedste. Denne idé skulle de derefter konkretisere og visualisere, for at nærme sig et mere reelt designforslag. Alle deltagerne valgte at visualiserer ideen ved hjælp af skitser og havde alle valgt forskellige ideer som den bedste.

 

 

Advertisements